Spotpris

Ønsker du å kjøpe strøm til spotpris kjøper du strøm til det strømmen koster til en hver tid i markedet. Det vil si at prisene går opp og ned, og din pris følger disse svingningene. Det er den beste måten å kjøpe billig strøm på. Ca. 60% av alle som kjøper strøm velger denne varianten, da dette blir billigst ser man året over ett. Det fine med spotpris er at du kan bytte når du vil, så finner du en annen leverandør som er billigere enn den du bruker nå så er det bare å bytte på dagen. Send inn bytteskjema og din nye leverandør fikser resten.

Variabel pris

Ønsker du litt mer forutsigbarhet på prisen bør du velge variabel pris. Prisen følger markedet, men er forsinket i 14 dager. Du får varsler om når prisen endres seg og har så 14 dager på å gjøre deg klar for prisskifte. Dette er litt dyrere, men ikke spesielt. Det viktigste her er kun å være informert om strømbytte. Du kan fortsatt bytte når du vil, slik at du alltid betaler for den billigste strømmen.

Fastpris

Ønsker du forutsigbarhet? Da er fastpris noe for deg. Fastpris koster litt mer, men du får samtidig ingen overraskelser når prisen går opp eller ned i markedet. Leverandøren kan kreve at du inngår tidsbestemte avtaler.